Bất cứ bộ sưu tập cá nhân nào đều không thể đầy đủ hoàn chỉnh được. Bởi thế ước mong của BQT chúng tôi và cũng là của đại đa số các thành viên trong CLB Sưu Tập Rượu Saigon là làm sao có được một bộ sưu tập hoàn chỉnh của từng đối tượng sưu tập để từ đó mỗi thành viên có thể vào tham khảo rồi có định hướng sưu tập cho riêng bản thân mình. Vì vậy rất mong được các nhà sưu tập giúp đỡ gởi hình ảnh theo chủ đề bộ sưu tập để BQT sàng lọc và xây dựng BỘ TỰ ĐIỂN SƯU TẬP RƯỢU một cách hoàn chỉnh nhất.

 

Gallery này được chia thành các thư mục như sau:

(1) Chai nhỏ Mini

(2) Chai lớn Fullsize

(3) Chai lớn chai nhỏ - Big Medium Small

(4) Tác phẩm - Nghệ nhân