CHỦ ĐỀ CHAI LỚN CHAI NHỎ

(Big Medium Small)

Có một khuynh hướng sưu tập rất hay là đi săn tìm chai lớn (fullsize) cho giống chai nhỏ (mini). Thậm chí hãng sản xuất sản phẩm đó bao nhiêu dung tích là phải sưu tập bấy nhiêu cỡ chai. Ban Quản Trị mở trang này để các bạn thành viên có thể đóng góp những hình ảnh đẹp của mình. Chân thành cám ơn.