Nơi đặt weblink kết nối các cá nhân và tổ chức có cùng mối quan tâm sở thích về rượu. Các bạn muốn đặt link xin vui lòng vào trang "Liên hệ - contact" và gởi thông tin về cho chúng tôi:


(1) Đường link trang web

(2) Mối quan tâm của bạn là gì khi kết nối với chúng tôi


Sau khi đã kết nối, Chúng tôi đề nghị bạn cũng đặt weblink tương ứng của chúng tôi: www.saigonliquorclub.jimdo.com vào website của bạn. Trân trọng.

LIST OF WEBLINK