NỘI QUY

CLB SƯU TẬP RƯỢU SAIGON - SLC


Điều 1: Mọi thành viên khi đăng ký tham gia CLB này đều trên tinh thần tự nguyện và hoàn toàn không bị ép buộc nào.

Điều 2: Mọi thành viên đều đối xử bình đẳng với nhau, tôn trọng nhau và tuyệt đối không được dùng các từ ngữ thô tục để khích bác thóa mạ lẫn nhau. Nếu vi phạm, nhẹ thì bị nhắc nhở và buộc phải xóa đi nội dung thóa mạ, nặng có thể bị khai trừ ra khỏi sân chơi này.

Điều 3: Các nội dung post bài chỉ liên quan đến chủ đề rượu và tuyệt đối không nói chuyện chính trị, tôn giáo, sắc tộc hoặc các nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Điều 4: Các thành viên khi post bài đều phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung của bài mình post. Để tôn trọng bản quyền hình ảnh và bài viết, các thành viên khi post bài và hình cần nói rõ nguồn trích dẫn nếu không phải là hàng “chính chủ” hoặc bài do mình viết.

Điều 5: Các thành viên phải có nghĩa vụ xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau bảo vệ uy tín của sân chơi này mọi lúc mọi nơi.

Điều 6: Các thành viên có quyền chất vấn cách quản lý của BQT sân chơi. Chất vấn phải dựa trên tinh thần xây dựng góp ý để ngày một hoàn thiện hơn. BQT phải biết cầu thị lắng nghe tiếp thu và sửa chữa.

Điều 7: Ban quản trị được giữ quyền quản lý sân chơi này, quyền trọng tài phân xử và có quyền xóa bài mà không báo trước nếu xét thấy bài đó vi phạm các điều có trong nội quy này, quyền hủy bỏ tư cách thành viên chính thức khi vi phạm nội quy.

Điều 8: Các thành viên một khi đã tham gia vào sân chơi này được mặc định đã đọc và đồng ý tuân thủ bảng nội quy này.

Điều 9: BQT giữ quyền thay đổi nội dung mà không cần báo trước nếu xét thấy cần thiết để hoàn thiện bảng nội quy được chặt chẽ hơn.