Xin chào các bạn thành viên. CLB SLC vừa mới thành lập đó mà nay đã tròn 1 năm tuổi. Chúng ta đang hào hứng chờ đợi đến đêm Gala tiệc mừng sinh nhật lần 1. Rồi đây chúng ta sẽ có lần 2, 3…. Nhằm để lưu lại những kỷ niệm cho các sự kiện đáng nhớ này. BQT SLC quyết định mở trang này để tổng hợp hết các dữ kiện liên quan đế sự kiện SINH NHẬT của CLB chúng ta. Trang này có các mục sau:

 

(1) Logo và hình ảnh chính thức

(2) Thông báo sinh nhật lần 1

(3) Danh sách nhà tài trợ và quà tặng

(4) Road to our miniature bottle - Limited Edition

(5) SN1MAC25 dưới các góc nhìn của thành viên

(6) Lưu lại những khoảnh khắc không quên