LOGO SINH NHẬT LẦN 1


ÁO KỶ NIỆM


ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC


TIMELINE FACEBOOK GROUP 4 PUBLIC


PHIÊN BẢN CHAI MINI KỶ NIỆM SN LẦN 1


KỶ NIỆM CHƯƠNG


SƠ ĐỒ BỐ TRÍ PHÒNG TIỆC


PUBLICITY BACKDROP


Khu vực bàn đăng ký và backdrop chụp hình lưu niệm
Khu vực bàn đăng ký và backdrop chụp hình lưu niệm
Khu vực bàn welcome drink
Khu vực bàn welcome drink
Cocktail SLC: 30ml rum, 15ml nước chanh, 15ml nước đường, 15ml syrup dâu
Cocktail SLC: 30ml rum, 15ml nước chanh, 15ml nước đường, 15ml syrup dâu
Sân khấu nhìn từ bàn VIP
Sân khấu nhìn từ bàn VIP
Bánh sinh nhật SLC tròn 1 năm tuổi
Bánh sinh nhật SLC tròn 1 năm tuổi
Menu đêm tiệc GALA 23/10
Menu đêm tiệc GALA 23/10