FACEVERSAY 2 YEAR JOINING FACEBOOK

Xin chào các bạn thành viên. Thời gian nhanh như vó câu qua cửa. CLB SLC nay đã tròn 2 năm tuổi. Chúng ta đang hào hứng chờ đợi đến đêm Gala tiệc mừng sinh nhật lần 2. Nhằm để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ này. BQT SLC quyết định mỗi năm mở 1 trang trên website này để tổng hợp hết các dữ kiện liên quan đến sự kiện SINH NHẬT của CLB chúng ta. Trang này có các mục sau:

 

(1) Logo và hình ảnh chính thức lần 2

(2) Thông báo sinh nhật lần 2

(3) Danh sách nhà tài trợ và quà tặng

(4) Road to our miniature bottle - Limited Edition

(5) SN2 dưới các góc nhìn của thành viên

(6) Lưu lại những khoảnh khắc không quên

Member Đức Tình
Member Đức Tình
Member: Chailohu Binh
Member: Chailohu Binh