LOGO SINH NHẬT LẦN 2


TIMELINE FACEBOOK GROUP 4 PUBLIC


ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

GALA Diner of The 2nd Anniversary of SLC will be held on 6:30pm, Saturday 21/10/2017

at GRAND INDOCHINE BALLROOM of New World Saigon Hotel

No.76 Le Lai Street, Ben Nghe ward, District 1

(step up stair at lobby and keep right).


SƠ ĐỒ BỐ TRÍ PHÒNG TIỆC


PHIÊN BẢN CHAI MINI KỶ NIỆM SN LẦN 2


KỶ NIỆM CHƯƠNG


PUBLICITY BACKDROP